دلایل هرزه نگاری در کودکان

دانش و فن‌آوری مسائل جنسی خانه و خانواده

دلایل هرزه نگاری در کودکان

فیلم‌های غیر اخلاقی در سنین پایین

دستیابی به تصاویر و فیلم‌های غیراخلاقی یا‌‌ همان هرزه‌نگاری در سنین پایین، یعنی کودکی و نوجوانی، امروزه، آن هم با توجه به فناوری‌های جدید مانند اینترنت، از مباحث بسیار جدی و نگران کننده است که خانواده‌ها وسایر اقشار فرهنگی و فرهیخته جوامع، به خصوص متخصصان علوم رفتاری و روان‌شناسان را به چالش کشیده و نگران ساخته است.

شبکه های اجتماعی