تکنیک‌های مراقبت ازانواع کاکتوس

 تکنیک‌های مراقبت ازانواع کاکتوس

بیش از هر چیز آدم را یاد بیابان می‌اندازد. چه بسیار انسان‌هایی که در بیابان گم شده‌اند و خوردن محتویات و آب موجود در کاکتوس، امکان زندگی به آن‌ها داده است.

نام کاکتوس از یک واژه یونانی گرفته شده که معنی گیاه خاردار می‌دهد. چیزی که ما آن را کاکتوس می‌دانیم درواقع ساقه گوشتی این گیاه است و برگ‌ها طی تکامل به خار و تیغ تبدیل شده‌اند.

شبکه های اجتماعی