فتاوای فقهاء درباره شرکت در مجالس گناه

مذهبی

فتاوای فقهاء درباره شرکت در مجالس گناه

فتاوای فقهاء درباره شرکت در مجالس گناه

با توجه به آيات قرآن کريم و روايات معصومين علیهم‌السلام فقهاي اسلام به حرمت شرکت در مجالس گناه فتوا داده‌اند که در اين جا به نمونه‌ای از آن‌ها اشاره می‌شود:

1_ شيخ طوسي (متوفاي 460 ه.ق)

اگر کسي را به مجلسی دعوت کنند و او بداند که در آن مجلس، منکراتی از قبيل شراب‌خواری، نواختن آلات موسيقي و... وجود دارد، رفتنش به آن مجلس جايز نيست، ولي اگر بداند که در صورت حضور در مجلس می‌تواند منکرات را از بين ببرد، مستحب است حاضر شود تا بدين وسيله، ميان اجابت دعوت و نهي از منکر، جمع کرده باشد.

شبکه های اجتماعی