4_ توبیخ، یه گام بعد از ریشه‌یابی علّت تخلّف و جرم!

مقالات مدیریّتی

4_ توبیخ، یه گام بعد از ریشه‌یابی علّت تخلّف و جرم!

 

چگونه تنبیه کنیم؟!


انسان موجودی عجول است. برای برخورد با متخلّفان باید ریشه‌یابی علت ارتکاب را نیز مدّنظر داشت و نبایستی با عجله تصمیم گیری نمود.

 

با توجه به اینکه تنبیه ذاتاً باید بُعد اصلاحی داشته باشد نه انتقامی؛ لذا یک مکث و تفکر کوتاه در وضعیّت شخصی و مشکلات خانوادگی یک فرد می‌تواند ما را در اتخاذ تصمیم خداپسندانه یاری سازد.

 

باور کنید تنها با به کارگیری صحیح این توصیه می‌توان افراد متخلّف و سرکش را به مریدان ارادتمند حرف‌شنو تبدیل کرد.


برای امضاء فرم تنبیه پرسنل، حتّی‌الامکان، یکبار محدودیّت‌ها، مشکلات شخصی، خانوادگی و خارج از محیط کار زیردستان خود را سریعاً در ذهن مرور کنید. شاید در تصمیم شما نقش بازدارنده قابل توجیه داشته باشد. لازمه اینکار، اطلاع کلی شما از وضعیّت شخصی کارکنان است.

شبکه های اجتماعی