نمی‌دونم چمه!

صندوقچه خاطرات

نمی‌دونم چمه!

اين روزا خيلي داغونم

آخه يه چيزايي را لمس مي كنم كه قبلاً ازشون فراري بودم

از خدا ميخام اين زبون دلم رو باز كنه بلكه قفل سينه ام شكسته بشه

قلبم را انگار فشار ميدند

شبکه های اجتماعی