نقطه G در خانم ها حساس ترین عضو جنسی (ویژه متاهلین)

مسائل جنسی

 نقطه G در خانم ها حساس ترین عضو جنسی (ویژه متاهلین)

نقطه G در خانم ها حساس ترین عضو جنسی (ویژه متاهلین)

نقطه G (جی) در خانم ها حساس ترین عضو جنسی در واژن برخی از خانم ها می باشد. در ادامه با این ناحیه شما را آشنا خواهیم کرد.

همه چیز درباره نقطه G در خانمها

نقطه G همیشه مقوله ای بحث انگیز بوده است. خیلی خانمها اعتقاد دارند که برای ارگاسم ضروری است، درحالیکه خیلی ها هم باور دارند که اصلاً وجود ندارد. پائولا هال روانشناسی جنسی به بررسی این مسئله می پردازد و توضیح می دهد که چطور این نقطه را پیدا کنید، با آن چه کنید و عنوان می کند که چرا نداشتن هم اشکالی ندارد.