دعا هنگام مظلوم واقع شدن

دعا هنگام مظلوم واقع شدن

دعا ‌به‌ هنگام مظلوم واقع شدن ‌و‌ مشاهده ‌ى‌ کردار ستمگران


دعاى چهاردهم شکایتى است ‌بر‌ درگاه حضرت ایزدى ‌که‌ حضرت سیدالساجدین علیه السلام ‌طى‌ ‌آن‌ نگرانى نهایى خود ‌را‌ ‌با‌ خداى سبحان ‌در‌ میان گذارده، ‌از‌ ‌او‌ طلب یارى ‌مى‌‌کند.

شبکه های اجتماعی