ظلم، بر هم زدن قرارِ آفرینش!!

تألیفات مدیر

ظلم، بر هم زدن قرارِ آفرینش!!

ظلم، بر هم زدن قرارِ آفرینش!!

 انسان هر چه بی‌باک و نترس و بی‌حیاء، باید بداند همان خدایی که در برابر بسیاری از گناهان و فواحش، صبوری کرده و عقاب معاصی را گاهی تا برزخ به تأخیر می‌اندازد چنانچه پای مظلومی به میان آید به نفس و ندای مظلومِ بی‌پناه و لو اینکه نفرین هم نکرده باشد بی‌اعتنا نبوده بلکه لااقل بخشی از ظلم وی را در همین سرای دنیا تلافی خواهد نمود.

به قول سید عطاء الله مجدی:

حذر كن ز نفرين مظلوم زار             بترس از زبردستى روزگار

كه آهش چو آتش ببالا رود             همى جانب عرش اعلا رود[1]