18 نشانه خیانت همسر

مشاوره‌ _ روانشناسی دانش و فن‌آوری

 18 نشانه خیانت همسر

18 نشانه خیانت همسران

  تقریباً همه همسران و بویژه زن ها این توانایی را دارند که بدون هیچ نشانه ای متوجه خیانت همسرشان شوند، اما گاهی وقت ها هم این توانایی جایش را به بدبینی محض می دهد و شک زیادی زن و بحث های مکررش درباره خیانت، قبح این مساله را در خانواده از بین می برد و چه بسا همسران غیرخائن هم به فکر خیانت کردن بیفتند.
 

شبکه های اجتماعی