سیّاره پلوتو؛ سیـــاره مُحمّـــــدیه!!

هیأت و نجوم تألیفات مدیر

سیّاره پلوتو؛ سیـــاره مُحمّـــــدیه!!

پلوتـــو یا پلوتون[۱] «سیّاره مُحمّـــــدیه»

مقدّمــه:

خداوند به عنوان خالق تمام هستی، عالِمِ به همه جوانب عالَم است هرگز تصوّر آنچه او آفریده است برای ما ممکن نیست خداوند در آیه ۸ سوره نحل می فرماید: وَ يَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُون‏؛ و خلق کرده است چیزهایی را که شما نمی دانید.