معمار اهرام مصر؟!

معمار اهرام مصر؟!

بسم الله الرّحمن الرّحیم

معمار اهرام مصر چه کسی بوده است؟


از مقاله «هرم لمجیر» (چاپ شده در "دایرة المعارف تشیّع" ج14/ ص501 تا 506)

نگارش، تحقیق و توضیح: سید احمد سجادی – اصفهان.

حروف‌چینی: آقایان علی احمدی چلچه، رضا حُسنی و مسعود رضانژاد فهادان.


معنای لغوی و اصطلاحی هَرَم

هَرَم (بر وزن حَسَن) در لغت به معنای نهایت کهنسالی (کِبَر سنّ و خمیدگی قامت و گوژپشتی) است.([1]) و شاید وجه تسمیۀ هرم هندسی نیز همین یادآوری حالت پیر نشسته و خمیده بر روی زمین باشد.

و در اصطلاح هندسی عربی، عبارت است از: هر جسم مخروطی شکل که قاعدهٔ آن به شکل مثلث یا مربع (در اکثر موارد) و یا کثیرالاضلاع باشد، و سطوح جانبی آن مثلث‌هایی باشند که همه به یک رأس فوقانی مشترک - که همان رأس هرم است - منتهی می‌شوند.

هرم، در لسان مصریان قدیم «پیرموس» نامیده می‌شد که به معنی بلند و عظیم بود.گویند لفظ پیر، در فارسی و هَرِم بر وزن خَشِن در عربی که هر دو بر افراد سالمند و شکسته و گوژپشت و خمیده اطلاق می‌شوند، با «پیرموس»، هم‌ریشه بوده‌اند. و جالب اینکه هر دو لفظ، چه در عربی و چه در فارسی، بر بزرگان یک جامعه و یا یک قبیله و خاندان به عنوان شخص بزرگ و بلند‌مرتبه و ریش‌سفید، اطلاق شده‌اند.

هرم در اغلب زبان های اروپایی، مثل انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و اسپانیولی و... «پیرامید»([2]) نامیده شده، چنانکه در زبان یونانی جدید و در زبان روسی نیز به آن پارامیدا([3]) میگویند؛ که همگی مشتق از همان لفظ مصری «پیرموس» است.