اختلال جنسی (پارافیلیا)

اختلال جنسی (پارافیلیا)

یکی در همین نزدیکی‌ها

انواع مختلف این اختلال وجود دارد که شامل موارد متعددی از جمله:

  • رفتارهای ساده مانند دست زدن به اندام‌های تناسلی کودک یا خواستن انجام این عمل از سوی آن‌هاست.
  • رفتارهای متجاوزانه خشن
  • ارتباط با پسربچه‌ها
  • زنا با محارم
  • سوء استفاده جنسی از دختران و پسران ارباب خانه توسط خدمتکاران یا بزرگترهای فامیل مانند عمو و....