پژوهشی در عجیب‌ترین نام های ایرانی

اجتماعی

پژوهشی در عجیب‌ترین نام های ایرانی

«عجیب‌ترین نام‌های ایرانی» کوششی است از خلاصهٔ تحقیقات مرکز آمار ایران در خصوص نام‌های نامتعارف و عجیب و غریب ایرانیان...

ا- نام‌های در تضاد با جنسیت:

تجزیه و تحلیل جنسیتی نام‌های نامتعارف نشان می‌دهد که ۷۰ درصد نام‌هایی که متناسب با زنان است برای مردان و ۳۰ درصد نام‌هایی که متعلق به مردان است برای زنان به کار گرفته شده است.