تاکتیک تکنیک‌ها

سیاسی

تاکتیک تکنیک‌ها

نامه‌ای که امپراتوری رسانه‌ای غرب در برابر آن زانو زد.

کلمه به کلمه پیام رهبر معظم انقلاب، از سوی رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی و رسانه‌های دیگر غربی مورد شمارش قرار گرفت. به عنوان مثال هفته‌نامه تایم آمریکا در خصوص پیام رهبر معظم انقلاب نوشت:

«آیت‌الله خامنه‌ای در نامه‌ای 900 کلمه‌ای درخواست‌های مشخصی از خوانندگان نامه ارائه کرده است.»