نامه تاریخی امام به گورباچف

سیاسی

نامه تاریخی امام به گورباچف

سفرنامه نور توحيد در ظلمت الحاد

این نامه توسط هیئتی عالی رتبه که در رأس آن، یک عالم دینی آگاه به مسائل سیاسی و مذهبی یعنی حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی قرار داشت، به گورباچف ابلاغ و برای وی تبیین و تشریح گردید. این نامه در شرایطی نگاشته شده بود که تحلیلگران سیاسی نظاره گر تجدید نظر طلبی و آغاز تحولات کمونيسم بوده ولي قادر به اظهار نظر در اين باره نبودند. رهبر کبير انقلاب اسلامي نه تنها اظهار نظر صريح درباره تحولات جهان کمونيست کرد بلکه فرمود: از اين پس کمونيسم را بايد در موزه هاي تاريخ سياسي جهان جستجو کرد.