بررسی علت ناشنوایی از کودکی تا کهنسالی

سرگرمی

بررسی علت ناشنوایی از کودکی تا کهنسالی

کم شنوایی، اختلالی نیست که آثار و عوارض آن اگر در کودکی به صورت مادرزادی یا ژنتیکی وجود داشته باشد از دید والدین نادیده بماند. فقط، سن تشخیص آن بسته به توجه و حساسیت اطرافیان کودک و توجه آن‌ها به ضرورت انجام تست‌های غربالگری شنوایی سنجی متفاوت است.

شبکه های اجتماعی