اعتباریابی انطباق کوروش بر ذوالقرنین

مذهبی مباحث تاریخی

 اعتباریابی انطباق کوروش بر ذوالقرنین
میزگرد بررسی شخصیت «ذوالقرنین» با نیم نگاهی به ناسیونالیزم افراطی (1)
اعتباریابی انطباق کوروش بر ذوالقرنین
«ناسیونالیسم افراطی» مسأله‌ای نیست که بتوان آن را به مقطع خاصی از تاریخ دوران معاصر محدود کرد. حامیان این گفتمان با فراز و فرودهایی در سده‌ی گذشته همواره در حیات تاریخ معاصر ایران ابراز وجود کرده‌اند گفتمانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز از جانب افراد و گروه‌هایی در حال طرح بوده و می‌باشد.

شبکه های اجتماعی