پاسخ ادبی به نقدهای غیرمؤدبانه به دایرة المعارف تشیع

پاسخ ادبی به نقدهای غیرمؤدبانه به دایرة المعارف تشیع

رواج فرهنگ هوچی‌گری و نقد مغرضانه از آثار نویسندگان، به جای فرهنگ ادب و نقد شرافتمندانه، از بیان رمان‌نویس برجسته، داستان‌پرداز بی‌نظیر و ادیب معاصر، استاد میثاق امیرفجر:

هر چند تصمیم اینجانب (سید احمد سجادی) بر آن بود تا دیگر، در پاسخ به نقدکنندگان به دایرة المعارف تشیع و به شخص خودم، چیزی ننویسم (زیرا نوعی تبلیغ برای این افراد خواهد بود)؛ ولی در ملاقات با ادیب بزرگوار، استاد میثاق امیرفجر (ساکن تهران) پس از مطرح شدن درد دل‌های مشترک... ایشان فرمودند که در بخش‌هایی از کتاب اشراق خودشان، به همین «مسأله نقد» و نبود فرهنگ صحیح آن در ایران امروز ما نیز پرداخته‌اند.

شبکه های اجتماعی