بیانات مرحوم دولابی پیرامون مکاشفات و کرامات

زندگی‌نامه و کرامات

بیانات مرحوم دولابی پیرامون مکاشفات و کرامات

عارف بالله مرحوم حاج اسماعیل دولابی

_ بعضی با مکاشفات و چله گرفتن، پشت در می‌مانند و تازه راهشان سد می‌شود. اگر در راه خوابی یا مکاشفه‌ای، رخ داد، حواست پرت نشود این‌ها آجیل راه است راهت را ادامه بده و تمام حواست به صاحب‌خانه باشد و خودت را نبین.