تقدیم به بهترین از کمترین

تألیفات مدیر

تقدیم به بهترین از کمترین

سلامٌ علیکم استاد ارجمندم!
بارها، جاهای مختلف عرض کرده ام که شیرین ترین خاطرات ۱۱ سال طلبگی من، حضور در کلاس های درس حضرتعالی و شاگردی شما بوده است..
من در کلاس درس شما آموختم آخوندی که خود را به دنیا زیور دهد دیگر آخوند مردم نیست آخوند بازار است..
من در کلاس شما و از منش شما، بی آلایشی در گفتار و تواضع در رفتار را آموختم..