آیا با رعایت نکردن قوانین، عدالت امام جماعت، ساقط می‌شود؟

فروع دین

آیا با رعایت نکردن قوانین، عدالت امام جماعت، ساقط می‌شود؟
آیا با رعایت نکردن قوانین، عدالت ساقط می‌شود؟

هیچ‌یک از مراجع معظم تقلید تخلف از قوانین نظام اسلامی را جایز نمی‌دانند، هر چند که برخی[1] از فقها این تخلف را موجب از بین رفتن عدالت نمی‌شمرند. 

ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
صرف مورد مذکور موجب سقوط از عدالت نیست.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
قوانین جمهوری اسلامی که از زیر نظر فقهای شورای نگهبان می‌گذرد مخالفت با آن همچون مخالفت با قوانین شرع است.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
تخلف از قوانین مشروعه دولتی جایز نیست و اصرار بر تخلف موجب فسق خواهد بود.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
اگر از نگاه شخصی که با قانون مخالفت می‌کند این قانون از سوی مرجعی مشروع وضع شده و قانونی الزامی است و مخالفت با آن بدون عذر شرعی است، این مخالفت مضر به عدالت است.  لینک به سایت استفتائات
 

[1]. حضرت آیت الله خامنه‌ای.
[2]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.

شبکه های اجتماعی