18 علت ترشحات غیرطبیعی در زنان

پزشکی و سلامت

 18 علت ترشحات غیرطبیعی در زنان

18 علت ترشحات غیرطبیعی در زنان

ترشحات واژن یا مهبل، مطلبی نیست که بتوان به راحتی راجع به آن صحبت کرد و یا حتی با پزشک در میان گذاشت، در حالی‌ که این مسئله می‌تواند عملکرد زنان را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.