پنجره ـ مهارت هايـِ ارتباط جمعي

تألیفات مدیر مشاوره‌ _ روانشناسی

پنجره ـ مهارت هايـِ ارتباط جمعي

پنجره ـ مهارت هايـِ ارتباط جمعي

به نام خدا - در مواجهه با کودک خجالتي که با ديگران، خصوصاً بزرگ‌ترها به سختي ارتباط برقرار مي‌کند بايستي از تمرين‌هاي ارتباط جمعي استفاده کرد:

اين تمرين ها به مرور زمان به او مهارت ارتباط پويا با جمع را مي آموزد تا در سايه آن از نعمت:با ديگران بودن و در کنار ديگران بودن و براي ديگران بودن لذّت ببرد.
امّا اجراي تمرين‌هاي ارتباط جمعي، داراي ظرافت‌هاي زيادي است که در اين نوشتار به اهمّ آن اشاره مي‌گردد: