من و گرز و میدان افراسیاب

مجله اینترنتی فهاداناین شعر به سادگی تکیه کلام این و آن نشد بلکه مسبوق به سابقۀ تاریخی شیرین و عبرت‌انگیزی است که شرح آن در ذیل آمده است.

امروز جمعه 05 خرداد 1396