07_ به روز حادثه باید شناخت یاران را

07_ به روز حادثه باید شناخت یاران را

 

افراد را کی باید شناخت؟

 

بدیهی است که یک مدیر در شرایط آرام و بی‌دردسر، تابعین و ارادتمندان زیادی دارد، امّا به وقت سختی‌ها و اجرای مأموریت‌های سخت سازمانی که مشکلات زیادی وجود دارد، آمار واقعی یاران و یاوران مشخص می‌شود.

 

لذا باید همیشه ارزش و قدر کسانی که در اوج سختی‌ها و فشارها، مرد میدان عمل و همراه بوده‌اند را دانست.

 

به عبارتی: «به روز حادثه باید شناخت یاران را»