مقتل الصادق علیه السلام

مجله اینترنتی فهادانمقتل الصادق علیه السلام سید بن طاووس (ره) در کتاب شریف «مهج الدعوات» فصل «ادعیه امام صادق علیه السلام » چنین مى‏نویسد: منصور در…

امروز پنجشنبه 04 خرداد 1396