خوردن گوشت همسر مباح است

مذهبی

خوردن گوشت همسر مباح است

فتوای حیرت‌آور از وهابیون!

مفتی سعودی چنین فتوایی را دلیلی بر جان‌فشانی و اطاعت زن از شوهر دانسته به نحوی که زن، حس کند هر دو، در ‌‌نهایت یک جسم واحد می‌شوند.

عبدالعزیز آل شیخ، مفتی جنجالی عربستان سعودی با صدور فتوای جدیدی، خوردن گوشت همسر را برای مرد، مباح اعلام کرد.

شبکه های اجتماعی