معمار اهرام مصر چه کسی بوده است؟

معمار اهرام مصر؟!

معمار اهرام مصر؟!

بسم الله الرّحمن الرّحیم

معمار اهرام مصر چه کسی بوده است؟


از مقاله «هرم لمجیر» (چاپ شده در "دایرة المعارف تشیّع" ج14/ ص501 تا 506)

نگارش، تحقیق و توضیح: سید احمد سجادی – اصفهان.

حروف‌چینی: آقایان علی احمدی چلچه، رضا حُسنی و مسعود رضانژاد فهادان.


معنای لغوی و اصطلاحی هَرَم

هَرَم (بر وزن حَسَن) در لغت به معنای نهایت کهنسالی (کِبَر سنّ و خمیدگی قامت و گوژپشتی) است.([1]) و شاید وجه تسمیۀ هرم هندسی نیز همین یادآوری حالت پیر نشسته و خمیده بر روی زمین باشد.

و در اصطلاح هندسی عربی، عبارت است از: هر جسم مخروطی شکل که قاعدهٔ آن به شکل مثلث یا مربع (در اکثر موارد) و یا کثیرالاضلاع باشد، و سطوح جانبی آن مثلث‌هایی باشند که همه به یک رأس فوقانی مشترک - که همان رأس هرم است - منتهی می‌شوند.

هرم، در لسان مصریان قدیم «پیرموس» نامیده می‌شد که به معنی بلند و عظیم بود.گویند لفظ پیر، در فارسی و هَرِم بر وزن خَشِن در عربی که هر دو بر افراد سالمند و شکسته و گوژپشت و خمیده اطلاق می‌شوند، با «پیرموس»، هم‌ریشه بوده‌اند. و جالب اینکه هر دو لفظ، چه در عربی و چه در فارسی، بر بزرگان یک جامعه و یا یک قبیله و خاندان به عنوان شخص بزرگ و بلند‌مرتبه و ریش‌سفید، اطلاق شده‌اند.

هرم در اغلب زبان های اروپایی، مثل انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و اسپانیولی و... «پیرامید»([2]) نامیده شده، چنانکه در زبان یونانی جدید و در زبان روسی نیز به آن پارامیدا([3]) میگویند؛ که همگی مشتق از همان لفظ مصری «پیرموس» است.

شبکه های اجتماعی