تفسیر قرائتی (8): فلسفه نخوان؟!

مذهبی شخصیّت‌ها

تفسیر قرائتی (8): فلسفه نخوان؟!

آیت الله مطهری خطاب به استاد قرائتی: فلسفه نخوان؟!
جلسه هشتم از سلسله سخنرانی‌های تفسیری  ماه رمضان استاد قرائتی در حوزه علمیه نواب

دسترسی به جلسات قبل و بعد تفسیر استاد قرائتی در حوزه علمیه نوّاب

فخرالدین حجازی آمد خدمت امام رسید و در صحبت‌هایش مدام می‌گفت: «بنفسی أنت»، امام فرمود: این جمله، برای امام معصوم علیهم‌السلام است تو چرا به من می‌گویی؟ یعنی هر چیزی رتبه‌ای دارد؛ بنابراین خوب نیست که طلبه قرآن بخواند و نفهمد ولی حرف‌های ملاصدرا را بداند.

آیا دین را باید مقدم بر آزادی دانست؟ یا بالعکس

مذهبی

آیا دین را باید مقدم بر آزادی دانست؟ یا بالعکس

آیا دین را باید مقدم بر آزادی دانست؟ یا بالعکس

مصاحبه با آیت الله مصباح یزدی توسط: حسین بصیرت

رابطه دین با آزادی چیست؟ آیا دین را باید مقدم بر آزادی دانست؟ یا بالعکس؛ آزادی اصل است و دین، تابعی از آن؟

گروهی چنین پنداشته‌اند که آزادی، اصل و مقدم بر هر چیزی و از جمله دین است. زیرا اگر دین را اصل بدانیم و آزادی را پرتویی از آن، به هنگام پذیرش دین، آزاد نخواهیم بود. به عبارت دیگر، پذیرش اصل دین - مانند هر کار دیگر اختیاری انسان - وقتی ارزشمند و مستلزم اجر و ثواب الهی است که آزادانه و از روی اختیار باشد؛ و اگر آزادی را فرع و جایگاه آن را بعد از دین بدانیم، لازمه‌اش این است که به هنگام پذیرش دین، آزاد نباشیم و در نتیجه عمل ما هم عاری از اختیار می‌گردد. در حالی که انتخاب دین، باید آزادانه صورت گیرد و ایمان، به عنوان یک عمل اختیاری که ریشه در ژرفای قلب آدمی دارد، چیزی نیست که با زور و اجبار بتوان بر کسی تحمیل کرد و از هیمن رو خداوند هم در قرآن کریم می‌فرماید: «لااکراه فی الدین قد تبینن الرشد من الغی» بنابراین، آزادی، اصل و مقدم بر دین است و اساساً وجود و اعتبار دین در پرتوی آزادی معنای پیدا می‌کند.

شبکه های اجتماعی