حاج آقا! اشکالی داره دوست‌دختر، داشته باشم

مذهبی

حاج آقا! اشکالی داره دوست‌دختر، داشته باشم

حاج آقا! اشکالی داره دوست‌دختر، داشته باشم؟

پسر جوان: سلام حاج آقا! ببخشید مزاحم شدم. می‌شه یه سؤال خاص بپرسم؟

حاج آقا: سلام عزیزم، بپرس.

پسر جوان: دوست دختر اشکال داره؟

حاج آقا: نه خیلی هم خوبه. اگه دختر خوبی سراغ داری از دستش نده.