6 راهکار کاربردی برای خوشبختی همسران

مشاوره‌ _ روانشناسی

6 راهکار کاربردی برای خوشبختی همسران

دانشتنی‌های مفید در موردِ گفتگو، مشاجره و دعواهای زناشوئی

این روز‌ها اختلافات همسران، نزاع، خشم، خشونت و مشکلات جنسی دلایل شایع مراجعان به مراکز مشاوره و روان‌درمانی است. در این مطلب می‌خواهیم براساس همین نگاه سیستمی، بگوییم وقتی این تعارض‌ها شکل گرفت چه کار باید کرد.

روان‌شناسان معاصر می‌گویند خانواده یک «سیستم» است. سیستم همان‌طور که می‌دانید مجموعه‌ای از چند عامل است که روی هم تأثیر متقابل می‌گذارند. احتمالاً از کتاب دینی دبیرستان یادتان مانده ساعت و دوچرخه نمونه‌هایی از سیستم هستند. اگر زنجیر دوچرخه خراب شود حرکت دوچرخه دچار مشکل می‌شود.

شبکه های اجتماعی