مسیر سلوک الی الله

مجله اینترنتی فهادانخدایا بنویس؛ خدایا بنویس!! در دولاب یک خانم بی‌بی بود که در دوران جوانیش در مجالس جشن و عروسی زنانه، دایره می‌نواخت. وقتی پا به سن گذاشت…

امروز جمعه 05 خرداد 1396