غزلی از مرحوم کمپانی در وصف حضرت زهراء سلام الله علیها

مذهبی

غزلی از مرحوم کمپانی در وصف حضرت زهراء سلام الله علیها

غزلی دلکش در وصف حضرت زهراء مرضیه سلام الله علیها از مرحوم کمپانی

دخترِ فکرِ بکرِ من، غنچهٔ لب چو واکند

از نمکین کلام خود، حقِّ نمک ادا کند

طوطیِ طبعِ شوخِ من، گر که شکرشکن شود

کام زمانه را پر از، شکّرِ جان‌فزا کند