مخدری به نام «کروکودیل» خانم‌ها نبینند

مخدری به نام «کروکودیل» خانم‌ها نبینند

«کروکودیل»،مخدر جدیدی که مثل نامش وحشتناک است+عکس +۱۸

«کروکودیل» عنوان مخدر جدیدی است که بنابر گزارش‌های غیررسمی وارد بازار مصرف کشور شده است هرچند مقامات رسمی نیز این موضوع را شنیده‌اند اما آنرا هنوز به طور قطعی تایید و یا رد نمی‌کنند.

مخدر «کروکودیل» که مصرف آن به عنوان ماده اعتیاد آور جدیدی در جهان بخصوص «روسیه» گسترش یافته، در قاره اروپا کشف شده است.