آيا پیامبر (ص) اوّل مسیحی بودند؟ «محمد كمالی»

آيا پیامبر (ص) اوّل مسیحی بودند؟ «محمد كمالی»

«به نام یگانه هستی بخش»

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر

موضوع پروژه اندیشه ۲:

در شریعت جدید همه موظفند از آن پیروی کنند پس پیامبر هم اول مسیحی بودند؟

نام استاد: جناب آقای مسعود رضانژاد

تهیه کننده: محمد کمالی، دانشگاه آزاد شاهين شهر

 

سؤال اوّل: آیا مگر این نیست که وقتی شریعتی و دینی جدید می‌آید باید مردم، آن دین قدیم را رها کرده و دین جدید را قبول کنند و آیا وقتی حضرت محمد صلوات الله علیه و آله به پیامبری برگزیده شدند خاندان آن حضرت، مسیحی بوده و کدام شاخه مسیحیت را داشته‌اند؟

پاسخ: در مورد اینکه با آمدن دین جدید، دین قبلی نسخ می‌شود، دو نظریه وجود دارد:

شبکه های اجتماعی