زبان بدن دکتر حسن روحانی و دکتر جواد ظریف

مشاوره‌ _ روانشناسی

زبان بدن دکتر حسن روحانی و دکتر جواد ظریف

عکس‌ها سخن می‌گویند!

به گزارش مشرق، سایت دویچه وله آلمان در گزارشی با عنوان:

«عکس‌ها سخن می‌گویند: نمایندگان ایران در سازمان ملل»

بر اساس حالات چهره، نوع نگاه، حرکات دست و سبک نشستن، رفتار «حسن روحانی» و «محمدجواد ظریف» را در دیدار با همتایان خارجی خود تحلیل کرده است.

انسان‌ها ممکن است بتوانند نیّت واقعی خود را پشت سخنانشان مخفی کنند، اما حرکات و رفتار آنان به ضمیر ناخودآگاه‌شان وابسته است که می‌توان آن را ترجمه کرد.

شبکه های اجتماعی