بیوگرافی و رزومه استاد مجید مهدوی

شخصیّت‌ها

بیوگرافی و رزومه استاد مجید مهدوی

زندگینامه علمی

اینجانب مجید مهدوی فرزند حسن متولد 1348 صادره از تهران تحصیلات ابتدائی خود را از تهران شروع و دوران راهنمائی و دبیرستان را در اصفهان ادامه دادم.

در سال دوم دبیرستان، موفق به حضور در کردستان در بسیج دانش‌آموزی سنندج تحت گروه هجرت دانش‌آموزی شدم که در آنجا به کارهای فرهنگی و علمی در بین دانش‌آموزان سنی در سنندج می‌پرداختم که در حدود 2 سال این برنامه ادامه داشت و بعد از آن توفیق حضور در جبهه‌های جنوب را در مدت کوتاهی پیدا کردم و در این اثناء، موفق به دریافت دیپلم شدم.

پس از آن در سال 68 به توفیق الهی و بدون آنکه آشنایی قبلی نسبت به حوزه علمیه داشته باشم و یا حتی کسی مشوق بنده باشد به صورت بسیار غیر منتظره که البته معتقدم به واسطه عنایات ویژه بود وارد حوزه علیمه اصفهان در مدرسه علمیه ذوالفقار شدم.