چه کنیم تا شکارچی خوبی شویم؟

مجلّلات

چه کنیم تا شکارچی خوبی شویم؟

درس‌های بی‌نظیر یک شکارچی برای موفقیت

برای دست‌یابی به موفقیت‌های بزرگ و کلان باید دقیقاً مانند یک شکارچی عمل کنید. عمدهٔ انسان‌هایی که به موفقیت‌های عظیم دست یافته‌اند آگاهانه یا ناآگاهانه هم‌چون یک شکارچی رفتار کرده‌اند. توصیه می‌کنم اگر شما از آن دسته افرادی هستید که مثل من، تجربهٔ شکار را نداشته‌اید این مقاله را حتماً بخوانید تا ببینیم شکارچیان موفق، عملکردشان چگونه است تا ما نیز با مدل‌سازی از رفتار آن‌ها، خواسته‌ها و آرزوهایمان را شکار کنیم.

مثل بخشیدن خدا

مجلّلات

مثل بخشیدن خدا

با خود، عهد بسته‌ام هر شب، تأملی هر چند کوتاه در رفتارهای روزانه‌ام داشته باشم. دیشب در درنگ و تأمل شبانهٔ خود، علاوه بر ضعف‌ها، عیب‌ها و بدی‌هایم، خوبی‌هایم را هم شمردم.

در درون خود جستجویی کردم دیدم خدا را شکر، اهل کینه و کدورت نیستم و رفتار بد دیگران را یا اساساً نادیده می‌گیرم و یا اگر هم از کسی برنجم او را زود می‌بخشم. از این‌ رو خوشحال شدم که از این، ویژگی مثبت برخوردارم.

یادم آمد که خدا نیز بخشنده است اما وقتی به چگونگی بخشندگی خدا فکر کردم و تفاوت خالق و مخلوق را دیدم از خودم خجالت کشیدم.

چند لحظه با خودم

چند لحظه با خودم

لطفاً این مطلب را از دست ندهید...

دیروز هم طبق قرار روزانه‌ام چند لحظه با خودم بودم. بی‌اختیار یاد دوران کودکیو دستان مادرم افتادم. دستان او همیشه برای من معنایی خاص داشت.

دستان مادرم برایم مظهر آرامش بود. همهٔ اضطراب‌های دوران کودکی‌ام با گرفتن دستان او تمام می‌شد. گویی آرامشی که در وجود  او بود از طریق آن دست‌ها به من منتقل می‌شد. اگر چه، بعدها که بزرگ‌تر شدم آموختم که چگونه با نگرش مثبت به آرامش، دست یابم اما جنس آرامشی که از دستان او می‌گرفتم متفاوت بود.

شبکه های اجتماعی