علت های روان‌شناختی مجرد ماندن

خانه و خانواده

علت های روان‌شناختی مجرد ماندن

علت‌های روان‌شناختی مجرد ماندن

به گزارش پورتال فهادان به نقل از ماهنامه سپیده دانایی، به عنوان مصداق این مطلب می توانیم به جوانانی اشاره کنیم که نه مشکل اقتصادی دارند و نه معضل فرهنگی- اجتماعی خاصی اما هم چنان بر مجرد ماندن اصرار دارند.

از این شواهد نتیجه می گیریم که باید عوامل دیگری هم در این مسئله دخیل باشند. این عوامل کدام‌اند و به عنوان یک فرد، چه قدر می‌توانیم در رفع آن‌ها موثر باشیم؟ روان‌شناسی پاسخ های جالبی برای این سوالات دارد.

شبکه های اجتماعی