چه روغنی مصرف کنیم؟

پزشکی و سلامت

چه روغنی مصرف کنیم؟

مقایسه انواع روغن‌های خوراکی در گفت و گو با دکتر زهرا عبداللهی رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت.

روغن مایع مخصوص سرخ کردن در مقابل حرارت پایدار است اما نمی توان از این نوع روغن چند بار برای سرخ کردن عمیق استفاده کرد. از روغن مخصوص سرخ کردن می توان حداکثر 3-2 بار، آن هم نه با فاصله زمانی طولانی، بلکه تقریباً در عرض 24 ساعت استفاده کرد و پس از آن باید روغن حرارت دیده را دور ریخت.

شبکه های اجتماعی