مبارزه با غبار و خاک!

مبارزه با غبار و خاک!

 

با خاک در خانه چکار کنیم؟

 

همه ما به اندازه کافی با مفهوم «خاک» آشنایی داریم. البته این آشنایی ربطی به بحث زمین‌شناسی ندارد و به این دلیل است که ما با «خاک» در زندگی امروزمان درگیر هستیم.

کافی است پرتویی از نور روی میز کارمان، فرش و سایل خانه بیفتد تا ببینیم خاک در خانه ما چه می‌کند! اما چاره چیست و با این مزاحم همیشه حاضر چه باید بکنیم؟