غیرت شوهرش کجا رفته؟!

فیدهای من

غیرت شوهرش کجا رفته؟!

خاطره‌ای از زندگی شهید ابراهیم امیرعباسی

کنار خیابان داشتم با ابراهیم صحبت می‌کردم.
یهو دیدم صورتش سرخ شد.
رد نگاهش را دنبال کردم؛ دیدم چشمش خورده به یه زن بد حجاب کنار کیوسک تلفن.
ابراهیم با ناراحتی رویش رو برگردوند.
با ناراحتی گفت:

سلسله مراتب

سلسله مراتب

خاطره ای از زندگی شهید صیاد شیرازی

قرار بود درجه سرلشگرى بگیره اونم از دست امام خامنه ای حفظه الله «گفتیم به سلامتى مباركه بابا» خندید. تند و سریع گفت «خوش بحالم. امّا درجه گرفتن، فقط ارتقاى سازمانى نیست وقتى آقا درجه رو بذارن رو دوشم، حس مى كنم ازم راضیَن وقتى  ایشون راضى باشن ، امام عصر علیه السلام هم راضین همین برام بسه.

منبع: مجموعه خاطرات " کتاب صیاد شیرازی "     

شبکه های اجتماعی