کاربرد مبحث قلمرو در بهبود روابط انسانی

مشاوره‌ _ روانشناسی

کاربرد مبحث قلمرو در بهبود روابط انسانی

کاربرد مبحث قلمرو در بهبود روابط انسانی

شاخص:

فاصلهٔ بین کمر دو نفر در حین بوسیدن یکدیگر، میزان ارتباط آن‌ها را نشان می‌دهد. عُشاق، بدن خود را محکم به هم می‌چسبانند و به محدودهٔ بسیار صمیمی، یکدیگر گام می‌گذارند. این متفاوت با بوسه‌ای است که یک غریبه در شب سال نو به شما می‌دهد؛ طرف مقابل، کمر خود را حداقل ۱۵ سانتی‌متر، دور‌تر از شما نگه می‌دارد. (مگر اینکه منظور خاصی داشته باشد!!)

شبکه های اجتماعی