چگونه نبض خود را بگیریم

پزشکی و سلامت

 چگونه نبض خود را بگیریم

چگونه نبض خود را بگیریم؟

  چک کردن نبض به شما کمک می کند تعداد ضربان قلب خود را بدون نیاز به تجهیزات پزشکی تعیین کنید. در ادامه به شما آموزش می دهیم چگونه به راحتی و بدون دردسر نبض خود را چک کنید.
 

بخش 1: نبض خود را پیدا کرده و آن را ثبت کنید.

با استفاده از انگشت اشاره و انگشت سومتان نبض خود را پیدا کنید. هرگز از انگشت شست برای پیدا کردن نبض استفاده نکنید؛ زیرا خودش نبض دارد.