به مناسبت شهادت امام هادی علیه‌السلام (ماجرای جالب)

مذهبی داستان و حکایت مباحث تاریخی

به مناسبت شهادت امام هادی علیه‌السلام (ماجرای جالب)

مرحوم شیخ عباس قمی به نقل از قطب راوندی نقل می کند که:

عبدالرحمان اصفهانی (که بر کیش اهل سنّت بود)، برای شکایت از ظلمی که به او شده بود، از اصفهان راهی پایتخت حکومت عباسی شد.
عبدالرحمان اصفهانی میگوید: من وارد بغداد شدم، و در مقابل دربار متوکل عباسی ایستاده بودم،
و منتظر بودم که نوبت به من برسد، تا بر او وارد شوم.