راز قدرت ذهن قهرمان حافظه جهان

مشاوره‌ _ روانشناسی

راز قدرت ذهن قهرمان حافظه جهان

قهرمان حافظه جهان راز قدرت ذهن خود را درمیان گذاشت!

کمبود حافظه و فراموشی ارمغان دنیای مدرن امروزی است حتی کودکان کم سن و سال هم گاهی چیزهایی را فراموش می کنند که موجب نگرانی و تعجب والدین می شود. در این شرایط که نداشتن حافظه فوق طبیعی در انسان ها امری نرمال است چطور یک جوان که سالها پیش میانگین هوش چندان بالایی نداشته امروز به قهرمان حافظه جهان تبدیل شده است.با بدندید همراه باشید.

اگر چند سال پیش به آلکس مولن می گفتید که می تواند در عرض 21.5 ثانیه، ترتیب یک دست ورق را حفظ کند، به شما می گفت که دیوانه شده اید. حافظۀ او خارق العاده نبود و حتی از “میانگین هم پایین تر بود.” به امروز بیاییم. مولن، دانشجوی پزشکی در دانشگاه میسیسیپی و قهرمان جهانی حافظه است.

شبکه های اجتماعی