آیا با قانون جذب می‌توانم فرد مورد علاقه‌ام را جذب کنم؟!

مشاوره‌ _ روانشناسی

آیا با قانون جذب می‌توانم فرد مورد علاقه‌ام را جذب کنم؟!

آیا با قانون جذب می‌توانم فرد مورد علاقه‌ام را جذب کنم؟!

دختری 19 ساله هستم؛ به یکی از پسرهای همکلاسی‌ام در دانشگاه علاقه‌مند شدم و خیلی مایلم که با او ازدواج کنم اما او ظاهراً تمایلی نشان نمی‌دهد. به من بگویید که با استفاده از قانون جذب چگونه باید او را جذب کنم؟

دختر جوانی هستم که در یکی از شرکت‌های تولیدی، مشغول به کار هستم؛ به یکی از همکارانم، علاقه‌مند شده‌ام و احساس می‌کنم که او نیز به من علاقه دارد اما در عمل، اقدامی برای خواستگاری نمی‌کند. من برای اینکه او را جذب کنم اگر چه مدت‌هاست که هر روز و هر شب، اینطور تصوّر می‌کنم که با هم ازدواج کرده‌ایم و عاشقانه زندگی می‌کنیم. پس چرا این قانون جذب کار نمی‌کند؟

شبکه های اجتماعی