قاعده ۲۰ دقیقه را همین الان یاد بگیرید!

مشاوره‌ _ روانشناسی

قاعده ۲۰ دقیقه را همین الان یاد بگیرید!

قاعده ۲۰ دقیقه را همین الان یاد بگیرید!

استیو جابز در جشن فازغ‌التحصیلی ۲۰۰۵ دانشگاه استنفورد خطاب به دیگران گفت: “وقت شما محدود است، پس آن را با زندگی کردن برای دیگران تلف نکنید.”به عبارت دیگر، نردبان خود را روی دیوار دیگران نگذارید. رویاهای خودتان را دنبال کنید، نه رویاهای پدر و مادر، معلم‌ها، یا آدم‌های دیگری که نفوذ زیادی در زندگی‌تان دارند. برای این‌که آن زندگی ایده‌آل را به واقعیت تبدیل کنید، باید فرآیندی را طی کنید:

۱. هر رویای خاص را، که بخشی از ترکیب زندگی ایده‌آل‌تان است، تعریف کنید.

وحدت؛ مصلحت یا ضرورت؟ (۲)

وحدت؛ مصلحت یا ضرورت؟ (۲)

بنام خدا

وحدت؛ مصلحت یا ضرورت؟ (۲)

علی احمدی چلچه

چکیده

بحث و تبادل نظر، پیرامون وحدت و اتحاد میان مذاهب اسلامی، موضوع تازه‌ای نیست که نیازمند تعریف اصول اولیهٔ آن باشیم. هم کسانی که از آن طرفداری کرده و به شدت روی آن پای می‌فشرند و هم کسانی که تحت شرایطی با آن مخالفت می‌کنند، بر اصول اساسی آن واقفند. چرا که موافقان، با اثبات اصل وحدت، دلایلی برای ایجاد آن دارند و مخالفان نیز در عین دانستن اوّلیات، ایجاد و ضرورت آن را رد می‌کنند. اگر چه عده‌ای آن را به درستی متوجه نشده و با باورهای غلط خود، موجبات ضرر و زیان به جوامع اسلامی شده‌اند ولی اصل وحدت، گذشته از شمار اندکی که ولو با نیت خالص، برداشت‌های سطحی و نادرستی کرده‌اند، برای اندیشمندانی که خارج از مصلحت‌سنجی‌های شخصی و غرض ورزی‌های سیاسی، فکر و عمل می‌کنند واضح و روشن است.

برداشتن گام‌های عملی و عبرت‌آموزی از سرنوشت افراطی‌گری، نکته ایست که در شرایط حال حاضر جهانی مورد تأکید خبرگان و علمای متعهد به اسلام است.