لیست فعالان اقتصادی بهایی

مذهبی سیاسی

لیست فعالان اقتصادی بهایی

لیست فعالان اقتصادی بهایی در زاهدان
فتوای علمای شیعه و سنی پیرامون حکم معامله با بهاییت

در حالی که این روزها قلوب بسیاری از متدینین بابت دیدار یکی از آقازاده های تهران نشین با سران بهاییت ناراحت و غمگین است. اویس با بازنشر لیستی از فعالان اقتصادی حاضر در شهر زاهدان امیدوار است تا اقدام قابل قبولی از سوی مسئولین امر صورت بگیرد

به گزارش اویس، پس از درج خبر “فعالیت اقتصادی بهائیان در شهرستان زاهدان با استفاده از بیمه سلامت” و تماس تلفنی مدیر شرکت بیمه مذکور و اعلام عدم اطلاع از بهائی بودن برخی از فروشگاه های طرف قرارداد، خبرنگار اویس تحقیقات گسترده تری را نسبت به شناسایی فروشگاه ها و فعالین اقتصادی بهائی در زاهدان به انجام رساند که به منظور آگاهی مسئولین و شهروندان محترم اسامی فروشگاه های مزبور به اطلاع می‌رسد.