فروشندگان زشت استخدام کنید!!

مشاوره‌ _ روانشناسی

فروشندگان زشت استخدام کنید!!

می خواهید بیشتر بفروشید؟ فروشندگان زشت استخدام کنید!!

ما عمومأ حرفهای یک بازیگر زیبا را که از لحظات سخت خود در ارتباطات اجتماعی و مشکلاتی که به سبب ظاهر جذابش دارد ،سخن می گوید، به سخره می گیریم. اما تحقیقات جدید نشان داده است که این شرایط، در صنعت خرده فروشی نیز چندان متفاوت نیست.

گزارشی که در نشریه "تحقیقات مصرف کننده" به چاپ رسیده، بیان می کند که به کارگیری و استخدام کارکنان بسیار جذاب می تواند از نظر اقتصادی ضرررسان باشد چرا که می تواند خریداران را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داده و منقلب کند.